bouton flechegauche bouton flechehaut bouton flechedroite

150714 BTL

1989 - 51 x 52 cm