bouton flechegauche bouton flechehaut bouton flechedroite

150714 BYV

1988 - 48 x 45 cm